"Siostry Sercanki"
Duszpasterstwo Powołań
Zgromadzenia Córek
Najczystszego Serca NMP

www.sercanki.pl
Bł. O. Honorat Koźmiński Błogosławiony o. Honorat Koźmiński - kapucyn - Założyciel Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP.

Urodził się 16. 10. 1829r. w Białej Podlaskiej.
Jako kapłan był cenionym kaznodzieją, spowiednikiem i kierownikiem duchowym wielu dusz ludzkich. Jako wielki patriota i gorliwy zakonnik z bólem serca obserwował sytuację narodu i Kościoła. Podczas medytacji nad Słowem Bożym otrzymał światło jak odrodzić życie zakonne w Królestwie Polskim. Nieustannie rozważając ukryte życie Jezusa, Jego Matki i świętego Józefa niestrudzenie pracował nad organizowaniem ukrytych przed światem wspólnot zakonnych, z których każda otrzymała inny zakres działalności. W ten sposób założył 26 Zgromadzeń, z czego do dziś istnieje 16. Siostry i bracia byli posłani do różnych środowisk, aby poprzez przykład chrześcijańskiego życia świadczyć o Miłości Bożej i dbać o rozwój moralny każdego Polaka.
Bł. O. Honorat nie tylko wtedy, kiedy żył pomagał rozpoznawać młodym ich drogę powołania. Również teraz jako patron zawierzenia i wytrwania przez swoje wstawiennictwo u Boga wyprasza wielu osobom łaskę rozpoznania swojej drogi życiowej. Zmarł 16. 12. 1916 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Jego relikwie spoczywają w kościele oo. Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.Matka Paula Malecka Matka Paula Malecka Współzałożycielka Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP i wieloletnia Przełożona Generalna.

Matka Paula przyszła na świat w wielodzietnej rodzinie 09. 07. 1852r.
w Skoczunach na Wileńszczyźnie. Z domu rodzinnego wyniosła głęboką wiarę, pobożność, przywiązanie do Kościoła Katolickiego, a także miłość do Ojczyzny
i odpowiedzialność za jej losy. Jako ósme z czternaściorga dzieci Paulina czuła na sobie odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo i obowiązek pomocy chorej Matce w ich wychowaniu, co czyniła z wielkim oddaniem. Ta cecha, jak również miłość do dzieci i troska o nie, towarzyszyła jej przez całe życie. Wszędzie tam, gdzie jako Przełożona Generalna Zgromadzenia posyłała Siostry do pracy natychmiast organizowała ochronki, sierocińce, przedszkola, szkoły, pracownie z nauką zawodu dla młodych, gdzie Siostry uczyły i wychowywały. Cechowało ją umiłowanie Eucharystii, ubóstwa, zaufanie opatrzności Bożej, a także ukochanie i zjednoczenie z krzyżem Jezusa. Zmarła 28. 09. 1927 r. w Nowym Mieście nad Pilicą.

Duch Matki Pauli żyje w każdej Siostrze Sercance, a Jej dewiza jest dewizą każdej z nas:

"Nic ponad Jezusa, nic na równi z Jezusem, nic obok Jezusa.
Wszystko w Jezusie, a Jezus we wszystkim"